Form cover
Page 1 of 4

SSL: Kartläggning klubbar

Denna kartläggning är ett gemensamt pilotprojekt mellan FSSL och Spring Media. Syftet är att samla information från er klubbar som berör sponsorer, resor, och diverse avtal - allt för att bättre förstå vilka ytor som finns tillgängliga till er försäljning lokalt, eller centralt med FSSL.
Frågorna är ett tiotal, och vi skulle uppskatta så detaljerade svar som möjligt. Utifrån feedback kan vi sedan brygga 'Best Practice'-modeller som gynnar er klubbar rent kommersiellt, då ni kan ta lärdom av varandra eller få hjälp med olika "benchmarks" eller nya idéer för införsäljning utifrån just era förutsättningar.
Svaren ni ger här kommer inte att delas med andra klubbar utan enbart användas som bas för att utröna synergier. Vi kommer sammanställa underlaget utan känslig information och presentera för er alla vad vi kunnat dra för slutsatser i nästa fas.

Jag representerar (klubb)